Terminaali = satama sisämaassa

   
logot

Original project ideas. Miten keksintö syntyy. Kokoontaittuva kuljetus kontti.

Contact Info English Россия China
Front Page
Suomi
Sisällysluettelo
13.Soco Soft...

SoCo Soft Container Innovation Know How Experiential Business Strategy Ecological Values e-mail Contact info Tiedotteet
Gallery Anita
 
Web www.webcay.eu

Soco Soft Container ® kuljetuslogistiikka järjestelmän kehittäminen

Maailmalla kuljetetaan bulkkituotteita useita miljardeja tonneja vuosittain.

Kappaletavaraa kuljettavaa perinteistä teräskontteja maailmalla liikkuu noin 15 miljoonaa kpl.

Esim. Venäjän vienti- ja tuontiliikenteen pullonkauloiksi ovat muodostuneet satamat. Venäjän viennin raaka-aine painoitteisuus, bulkkituotteiden käsittelyn hitaus, ja varastointi satamissa, lisäävät tukkoisuutta.

Rautatievaunujen jonotusaika satamiin on 2-3 päivää.Samanaikainen tuonti imu kulutustavaroissa vain korostaa ongelmaa, koska bulkkituotteesta vapautuneeseen vaunuun ei voi lastata kulutustavarakonttia. Tämä kokonaisuus aiheuttaa kroonisen vaunupulan ja tähän ongelmapisteeseen olemme kehittäneet SoCo Soft Container ® kuljetusratkaisun.

Bulkkituotteiden kuljetuksessa on yleisenä käytäntönä kuljettaa tuotteet irrallisena materiaalina kuljetusvälineissä kuten, junat, laivat, proomut ja autot.

Bulkituotteiden kuljetuksessa ja siirroissa kuljetusvälineestä toiseen on tunnetusti toimittu siten, että tuotteet siirretään irrallisena kuljetusvälineiden välillä. Siirryttäessä kuljetusvälineestä toiseen joudutaan tavallisesti myös välivarastoimaan tuotteita. Nämä välivarastoinnit toteutetaan satama-alueilla, joihin tuote siirretään kuormaajalla ja / tai kuljettimilla.

Tämän perinteinen tapa kuljettaa tuotteita kuten kivihiiltä, viljaa, haketta, eri pellettejä, rehuja, sellulosaa tai muuta biomassaa, tai vastaavia bulkkituotteita aiheuttaa aina toistuvia kuormauksia ja purkamista.

Siirroista on haittaa tuotteen laadulle, viiveitä logistiikka ketjuun sekä kaluston siirtoja tyhjänä, usein huomattaviakin matkoja. Näistä kertautuu merkittäviä kustannuseriä.

Web Cat Oy on Venäjän logistiikkapalveluiden konsultointiin erikoistunut yritys, joka on perustettu 1993 ja toiminut muun muassa bulkkituotteiden kuljetus kysymysten parissa yli kymmenen vuoden ajan.

Tähän tietotaitoon perustuen on yrityksessä tehty keksintö. Kokoontaittuva ja kestävä kontti bulkkitavaran kuljetuksiin ja varastointiin.

Keskeisenä ajatuksena on toteuttaa konsepti, jossa bulkkituotteet lastataan kestävään ja kokoontaittuvaan konttiin.

Kontin suunnittelu lähti bulkkikuljetusten tehostamisen tarpeesta.

Sillä voidaan kuljettaa myös monia tänä päivänä käytössä olevien kuljetusyksiköiden ja konttien tavaraa.

Bulkkituotteiden kuljetusten yksinkertaistamisella ja nopeuttamisella on merkitystä teollisuuden sijoitussuunnitelmiin.

Polttoaineiden hinnannousu ja raaka-aineiden kallistuminen pakottaa tehostamaan kuljetuslogistiikkaa ja etsimään ratkaisuja tyhjänä liikkuvalle kalustolle.

Tämä tarkoittaa sitä, että esim. Euroopan ja Aasian välille on mahdollista suunnitella ja rakentaa uusien kuljetuskäytävien verkosto, jossa jokilaivat, valtamerialukset ja rautatiet ovat keskeisinä kuljetusmuotoina.

SoCo Soft Container ® mahdollistaa tyhjien kuljetusvälineiden paluukuljetusten poistumisen, koska toiseen suuntaa kulkee bulkkituotteita ja paluukuljetuksena kappaletavaraa.

Original project ideas:
Kirjoitettu vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.

Suomi 1.Konkretiaa Pohjoiseen ulottuvuuteen. 2.Terminaali Vartiukseen Kostamuksen radan varrelle 3.Euroopan portin edut Eu:lle terminaalihanke Satama Sisämaahan 4.Satama Sisämaahan rajalogistiikan edut Venäjän kannalta 5.Verkkokaasuhanke idea Web Gas verkkokaasu logistiikkaa 6.Terminaali Karjalan Tasavallan ja Suomen raja-alueelle 7.Energiapolitiikka Venäjän logistiikka, sähköpula ja kuljetukset jumissa 8.Multiterminaalit eri kuljetusmuotojen risteyskohtiin 9.Rajalogistikkaa Venäjän ja Suomen raja-alueelle 10.Järkevä Rajalogistiikka on Liikenneturvallisuutta 11.Linnat kohtaavat ja Kanava yhdistää 12.Kokoontaittuva kuljetuskontti Soco Soft Container ®
13.Soco Soft Container ® kuljetuslogistiikka järjestelmän kehitys
14.Miten keksintö syntyi
SoCo Soft Container kokoontaittuva kuljetuskontti

Copyright © 1993-2009*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcay.eu*All rights reserved.
Anita Jokinen    + 358-(0)46-8897646 << TOP

Meille annettu ongelma on haaste.
Ratkaisun löytäminen on sitä työtä, jota haluamme tehdä !
+ 358-(0)46-8897646