Konkretiaa Pohjoiseen ulottuvuuteen.llOriginal project ideas

   
logot

Energian hallinta on logistiikkaa. Original project ideas

Contact Info English Россия China
Front Page
Suomi
Sisällysluettelo
5.Web Gas...
Innovation Know How Strategy Ecological Values Liiketoiminta-alueet Tiedotteet Luentosarja Yhteystiedot info e-mail

WEB GAS project

Verkkokaasuhanke

Ehdotamme kyseistä projektia Terminaalihankkeen yhdeksi jatkohankkeeksi seuraavasti.

Tiedotusvälineissä on viime aikoina käsitelty laajasti erilaisia energiavaihtoehtoja ja mm kaasun soveltuvuutta energian tuotantoon.
On kaasuputkea, milloin Norjasta, milloin Venäjältä ja milloin Virosta. Uutisointi lähes aina päätyy toteamukseen, ettei kaasuputkea kannata rakentaa tuli se sitten sieltä tai täältä.

Mielestämme ajatus yksittäisen kaasuputken rakentamisesta mistä päin hyvänsä on vanhanaikaista. Tähän liittyen haluamme tuoda julki uus´ajatuksia siten, että aletaan suunnittelemaan yhden kaasuputken sijasta koko Euroopan siis myös Pohjoisen ja Venäjän puoleisen osan kattavaa kaasuverkostoa.

Mielestämme jonkin Euroopan maan energiapäätökset ovat koko Euroopan yhteisiä asioita, eivät yksittäisten maiden yksityisiä päätöksiä.

Onhan Kioton ilmastosopimuskin yleismaailmallinen.

Energiantuotanto on EU:n alueella yhteisiä asioita vaaroineen ja hyveineen siinä missä hengittämämme ilmakin.

Ajatuksemme on, että Euroopan Unioni, Norja ja Venäjä ottavat ajatuksen rajat ylittävän kaasuverkon rakentamisesta pohdittavaksi ja tutkittavaksi.

Nähdäksemme kaasun julkisuudessa moitittu hinta markkinoilla asettuu näin kohdalleen, koska ostot tulisivat olemaan merkittäviä ja mahdollisia kilpailuttaa.

Mielestämme ehdottamamme Web Gas projekti lisäisi Euroopan kansalaisten turvallisuutta etenkin Luoteis Venäjällä ja Itä Euroopassa sekä osaltaan varmistaa teollisuuden energiansaannin.

Hankkeella on myös merkitystä EU:n itä laajentumiseen, joka muodostuu näin luonnollisemmaksi ja auttaa vanhan ja vaarallisen ydinvoimakapasiteetin alasajamisessa.

Pelkäämme, että mikäli Suomi tekee ydinvoiman lisärakentamisessa myönteisen päätöksen, on sillä myönteistä vaikutusta ydinvoiman yleiseen hyväksyttävyyteen myös siellä, missä ei pitäisi. Siis EU:n reuna-alueiden välittömässä läheisyydessä, jossa vanhat laitokset ovat todella vaarallisia ja mahdollinen tapaturma tai terroriteko saisi katastrofin aikaan myös EU:n puolella.

Siksi ehdotamme, että vaikka Suomi tekisikin myönteisen ydinvoimapäätöksen edellä mainituista syistä Suomi toimii aktiivisena kaasun puolestapuhujana ja aloitteentekijänä verkkokaasuhankkeessa.

Anita Jokinen


Copyright © 1993-2007*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.
Sisällysluettelo SoCo Soft Container kokoontaittuva kuljetuskontti

Anita Jokinen    + 358-46-8897674 << TOP

Meille annettu ongelma on haaste.
Ratkaisun löytäminen on sitä työtä, jota haluamme tehdä !
+358 46 8897646