Logic innovator

 
logo1 logo2 logo3

Ideoita, luovia ratkaisuja, tulevaisuuden visio-osaamista ! Keksintöjä ! Ideas, creative solutions, tomorrows visio KnowHow ! Inventions !

Contact Info Suomi Россия China

Artikkeli SoftContainer Film
                  container
  Kuljetuslogistiikka Liiketoiminta-alueet Luetosarjat


e-mail

Logic Innovator  Anita Jokinen 

Anita Jokinen is the inventor - the artist.
Interest in entrepreneurship is inherited entrepreneurial family roots.
Living ahead of one's time challenges have increased the experience of the business world.
She`s innovative ideas have received the power of experience and success in various business experts. As an inventor, she has allocated patents and awards for inventions.
She also has strong computer expertise. Know how and diverse mouths are, she has developed such as AutoCAD 3 D, Revit and Inventor programs -study and projects.

Anita Jokinen on keksijä – taiteilija.
Kiinnostus yrittäjyyteen periytyy suvun yrittäjäjuurista. Aikaansa edellä elämisen haasteet ovat lisänneet kokemusta yritysmaailmasta . Hänen innovatiivinen luovuutensa on saanut voimaa kokemuksesta ja menestyksestä eri yritysten asiantuntijatehtävissä.
Keksijänä hän on saavuttanut patentteja ja tunnustuksia keksinnöistään.
Hänellä on myös vahva tietokonealan osaaminen. Ammattitaitoaan ja monipuolisuuttaan hän on kehittänyt esim AutoCad 3 D, Revit ja Inventor -ohjelmien opiskelulla ja projekteilla.

Direct: + 358-(0)46-8897646
Address: Lappeentie 24, 55100 Imatra Finland
e-mail: webcat@webcat.eu


The following inventions are to be prepared for a future purpose in positive operational environment:

  • Sea Savior, technological invention, that gathers chemicals from polluted water/Sea.
  • Taylor made versions of SoCo Soft Container
  • Plumber Japa, construction equipment
  • Industrial and infra maschinery for logistic
  • Team sports trainer
  • Ice World
  • Network security background
  • etc.

    Ready to start Patent process and cooperation with reliable partner(s)

                                                            Copyright © 1993-2009 All rights reserved

There are the need of good innovations !
+ 358-(0)46-8897646