Rajaterminaalit raja-alueelle. Konkretiaa Pohjoiseen ulottuvuuteen.

   
logot

Ideoita, luovia ratkaisuja, tulevaisuuden visio-osaamista ! Keksintöjä !Raaka-aineet ja jalosteet kontitetaan!

Contact Info English Россия China
Front Page
Suomi
Sisällysluettelo
6.Rajaterminaali...
Innovation Know How Strategy Ecological Values Liiketoiminta-alueet Luentosarja Yhteystiedot info e-mail

RAJATERMINAALIT Karjalan Tasavallan ja Suomen raja-alueelle

Hankesuunnitelma

1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat sekä aiempi toiminta

Web-Cat Oy on harjoittanut raaka-aineiden trading kauppaa, rakennustoimintaa ja konsultointia Venäjän ja EU-maiden yritysten välillä jo vuodesta 1993.

Olemme tuottaneet raaka-aineita Venäjältä Suomen teollisuuden tarpeisiin juna- ja laivalasteittain. Konsultointia olemme tehneet yleensä käytännön kuljetuslogististen ongelmien tullessa ilmi. Asiakkaitamme ovat olleet suurteollisuus ja energiayhtiöt, joiden pääasiallinen omistaja on Suomen Valtio.

Venäläisten- ja suomalaisten yhteistyökumppaneidemme taholta vuosien mittaan tulleista konkreettisista ongelmista olemme kehittäneet ratkaisumallin käytännön raaka-ainekaupan ja liiketoiminnan parempaan sujuvuuteen ja toimivuuteen EU:n ja Venäjän rajalla

Pohjois- ja Keski-Suomen perusteollisuus on tuonut osan ja haluaisi tuoda suurimman osan käyttämistään raaka-aineista suoraan Venäjältä Suomeen.

Yritysten konkreettisista tarpeista olemme valmistelleet hankkeen perustettavasta raaka-aineterminaalista Venäjän ja koko EU:n väliseen raaka-ainekauppaan.

Raaka-aineterminaali on tarkoitus toteuttaa Suomen ja Venäjän yhteishankkeena Vartiuksen raja-aseman alueelle Suomen ja Venäjän rajalla. Ehdotus on saanut laajaa kannatusta sekä alueellisten viranomaisten, yritysten että Rautatieyhtiöiden taholta.

Rautatieyhteydet ovat Venäjän puolella parantuneet ja uusia rataosuuksia on luvassa. Venäjän pohjoiset kuljetusolot ovat kehittyneet tavalla,
joita olisi hyödynnettävä Venäjän ja EU:n välisessä yhteistyössä.

Näin ollen terminaali mahdollistaa kasvavien rahtimäärien merkittävän kasvun ja tukee mahdollisuutta Pohjanlahden satamien kautta tapahtuvan transiitoliikenteen voimakkaalle kehitykselle EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan.

Kun alueella ei ole tilanahtautta, sitä eivät vaivaisi sellaiset tekijät, jotka ovat usein Keski-Euroopassa raaka-ainekaupan haittana.

2. Hankkeen keskeinen sisältö

Valmistuttuaan terminaali pystyy tarjoamaan eri toimijoille mahdollisuuden toimittaa raaka-aineet teollisuudelle sen haluamassa muodossa ja aikataulussa. Siis terminaalissa tulee voida muokata raaka-aineita länsimaisen teollisuuden tarpeita eli tuotantoa vastaaviksi sekä varastoida raaka-aineita tasapainottamaan kysynnän ja tarjonnan suhdanteiden aiheuttamia heilahteluja.

Terminaalissa tulisi toimimaan kuljetuskaluston varikko,
jossa rautatievaunujen puhdistus, huolto ja korjaus suoritetaan.

Terminaaliin voisi sijoittua myös laboratorioita ja eri raaka-aineiden spesialisteja, jotka antavat raaka-aineista analyysitodistuksia kaupan osapuolille.

Osa raaka-aineiden jalostusta ja tuotantoa voisi sijaita Venäjän Karjalassa ja jatkojalostus Suomessa ja muissa EU-maissa.

Näin Terminaali tulee tarjoamaan mahdollisuuksia yrittäjille, alihankkijoille ja pienteollisuudellesijoittua ja verkottua palvelemaan suurta raaka-ainekauppaa.

Huippunykyaikainen teknologia on kaikkien toimintojen pohjana. Terminaali tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia mm. perustaa ja kehittää eri korkeakoulujen kanssa yhteistyössä kansainvälisiä osaamiskeskuksia.

Tullaus ja rajamuodollisuudet helpottuisivat ja nopeutuisivat. Alueelle voitaisiin perustaa myös EU:n ja Venäjän yhteinen tulli- ja rajavartiolaitosten osaamiskeskus.

Alustavasti on todettu, että terminaalin kautta kulkevia raaka-aineita olisivat Venäjän rauta- ja metalliromu, värimetallit, puutavara, kemian teollisuuden tuotteet, rautapelletit, koksautuva hiili, sekä monet muut tuotteet esim. elintarvikkeet.

Terminaali tarjoaa järkevän uuden linjauksen suunnitellulle kaasuputkelle Eurooppaan: Stokmanovskajan kaasuputken linjauksen tuominen terminaalin kautta Suomen, Ruotsin, Tanskan läpi Keski-Eurooppaan. Norjan kaasu voidaan yhdistää Ruotsissa Venäjältä tulevaan putkeen. Tanskassa putkeen liitettäisiin Britannian kaasu. Näin saadaan aikaan markkinoille mielenkiintoinen verkosto, jolloin esim. Suomen riippuvuus Venäjän energiasta ei välttämättä kasva.

Edellä mainitulla on suuri merkitys Luoteis-Venäjän kehitykseen, teollistumiseen ja työllisyyteen sekä vanhan ydinvoiman poistamisaikatauluun.

Raaka-aineterminaali Karjalan Tasavallan ja Suomen raja-alueella olisi merkittävä konkreettinen askel EU:n Pohjoisen ulottuvuuden politiikassa. Se parantaisi työllisyyttä molemmissa maissa ja helpottaisi ympäristöongelmien hallintaa.

3. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on raaka-ainekaupan lisääminen Venäjän ja EU:n kesken logistisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

4. Toimenpiteet

Terminaalihanke on suuri useita EU-maita ja Venäjää koskeva ja yleishyödyllinen hanke. Hankkeen laajuus riippuu osin EU-maiden hallitusten ja Venäjän duuman ja presidentin päätöksistä. Edetessään hanke poikii lisäaktiviteetteja ja uushankkeita. Esitämme seuraavia toimenpiteitä.

4.1. Esitutkimuksen tekeminen

EU-viranomaiset, tulli- ja rajaviranomaiset, Lounais-Venäjän viranomaiset, Karjalan Tasavallan viranomaiset, Rautatieministeriö, Duuma.

4.2. Varsinaisen tutkimuksen tekeminen

Eri viranomaisilta saatujen kannanottojen ja palautteen perusteella.Määritetään hankkeen laajuus. Kartoitetaan ja valitaan hankkeen yhteistyöyritykset ja yhteisöt ja niiden tarpeet.

4.3. Hankkeen toteutus ja aikataulu .........

Kunnioittaen, Anita Jokinen

Sisällysluettelo SoCo Soft Container kokoontaittuva kuljetuskontti


Copyright © 1993-2007*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.
Anita Jokinen    + 358-46-8897646 << TOP

Onko kontaktisi kunnossa?
+ 358-46-8897646