Terminaali => satama sisämaassa => lisää tehokkuutta

 
logot

Markkinointi osaamista tarvitaan ! Original project ideas. Original project ideas.!


Contact Info English Россия China


Front Page
Suomi
Sisällysluettelo
3.Euroopan portin...

Innovation Know How Strategy Ecological Values Liiketoiminta-alueet Luentosarja Yhteystiedot info e-mail

Mielestämme Keski- ja Etelä Euroopassa ei välttämättä ole tiedossa
yrittäjien keskuudessa, että EU:lla ja Venäjällä on yhteistä rajaa.
Tästä voidaan vetää johtopäätös, että tämä terminaalihanke auttaa itse Euroopan Unionia ja erikoisesti sen yrityksiä tiedottamisen kautta ymmärtämään konkreettisesti:
Mihin Eurooppa ulottuu pohjoisessa ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Terminaalihankkeen etuja EU:n kannalta katsoen:

1. Euroopan portti Venäjälle

Konkreettista yhteistoimintaa EU:n ja Venäjän kesken yhteisellä rajalla, jota molemmat ovat halunneet. Tämä on ensimmäinen hanke.
Ei välttämättä viimeinen. Tästä projektista saatavat kokemukset voidaan hyödyntää tulevaisuudessa EU:n itälaajentumisen yhteydessä.
Hanke auttaa Euroopan valtioita käyttämään hyväkseen Venäjän mahtavia raaka-ainevaroja. Mikä sen parempi paikka terminaalille kuin jo vakiintunut luonnollinen EU:n ja Venäjän raja.

2. Yhteisen Eurovaluutan merkityksen kasvaminen

Yhteisen Eurovaluutan merkityksen kasvaminen Venäjällä ja sen kaupassa ja sitä kautta koko maailman kaupassa. Venäläiset oppivat tuntemaan Euron ja luottamaan siihen kauppavaluuttana.

3. Helpottaa yritysten kaupankäyntiä

Helpottaa yritysten kaupankäyntiä EU:n ja Venäjän kesken pienyritysten resurssit huomioiden, koska on olemassa konkreettinen paikka; kauppapaikka, jossa kauppa tehdään, kuitenkin nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.

4. Turvallisuus

Huipputeknologia yhdistettynä hyvämaineiseen rajakontrolliin takaa arvokkaidenkin kuljetusten turvallisuuden.

5. Luottamus

EU pystyy käyttämään hyväkseen Suomen tunnetusti hyviä kontakteja
ja suhteita venäläisten kanssa toimiessa.

6. Tilaa on

Paikka, johon terminaalia suunnitellaan ei kärsi tilanahtaudesta,
kuten usein on laita Keski-Euroopassa; Tilaa on.

7.Ei tarvitse välttämättä lähteä Kiinaan

Venäjän Karjala tarjoaa edullisia resursseja Euroopan teollisuuden laajentumistarpeisiin ja kustannustehokkuuteen. Ei tarvitse välttämättä lähteä Kiinaan alihankintayrityksiä, komponenttitehtaita ja " piilaaksoja " perustamaan. Tilaa, työvoimaa, markkinoita ja halukkuutta työntekoon löytyy välittömästi EU:n ikkunan takaa. Ikkuna täytyy ymmärtää vain avata.

8. Hyvät yhteydet

Hyvät liikenneyhteydet Suomeen ja samalla siis EU:iin. Läntiset asiantuntijat voivat asua ja yöpyä EU:ssa ja käydä töissä Venäjällä.

9. Osajalostus ja jatkokujetus

Osa tuotantolaitoksesta voi sijaita Venäjällä ja osa Suomessa siis EU:ssa mikäli teollisuudella on syitä jakaa toimintaansa ja tuotantoaan. EU:iin tuleva raaka-aine voidaan osajalostaa jo täällä ja jatkokuljettaa muualle Eurooppaan varsinaiselle tuotantolaitokselle täten edullisemmin.

10. Osaaminen

Osaamiskeskukset, korkeakoulut, teknologiakeskukset sijaitsevat jo nyt lähietäisyydellä kaavaillusta terminaalialueesta.

11. Tullaus arvo

EU:iin tuleva raaka-aine voidaan tullata jo terminaalissa. Tullausarvo lasketaan ilman merirahteja tai muita kuljetuskustannuksia. Teollisuus säästää roimasti veroja ja parantaa kilpailu-kykyään.

12. Kiertonopeus ja sen hallinta

Terminaali tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden jaksottaa ostojaan ja hankintojaan menekkiä vastaavaksi. Tavara/Raaka-aine voidaan varastoida ja ottaa tuotantolaitokselle silloin, kun sitä tarvitaan tuotantoon. Raaka-aine kasojen ei tarvitse välttämättä sijaita tuotantolaitoksen vieressä rumentamassa/vahingoittamassa ympäristöä ja tilaa sitomassa.

13. Energia

Kaasuputki Venäjältä Keski-Eurooppaan: EU tarvitsee kaasua turvatakseen lisääntyvän energiatarpeensa tulevaisuudessa.

14. Miksi kaasuputki nimenomaan Suomen Kuhmon, Ruotsin ja Tanskan kautta Keski-Eurooppaan ?

Koska linjaus ratkaisee jokaisen läpikulkumaan energiaongelmia. Suomi: Lisäydinvoimaa ei tarvitse rakentaa välittömällä kiireellä. Rakennetaan aluksi kaasuvoimaloita Kainuuseen, Perämeren rannikolle ja yhteistyönä venäläisten kanssa Karjalan Tasavaltaan.
Ruotsi: On tehnyt päätöksen luopua ydinvoimasta. Kaasuputki maan läpi ratkaisisi energian tuotanto-ongelman nykyaikaisella tavalla. Tanska: Tuottaa energiansa pääosin kivihiilellä. Siten heillä on päästö-ongelmia. Kivihiilivoimalat ovat kuitenkin varsin pienin kustannuksin ja suhteellisen helposti muunnettavissa kaasulla toimiviksi. Hyvin markkinoidulla tuulivoimalla Tanska pystyy tuottamaan vain pienen osan energiatarpeestaan. Vielä Karjalan Tasavalta ja Suomen ja EU:n lähialueet: Puute energiasta. Etenkin turvallisin normein tuotetusta. Kaasuputken vetäminen esittämällämme tavalla ja investoinnit uusiin kaasu-voimaloihin Suomen ja EU:n lähialueille auttaa Venäjää luopumaan vanhoista ja vaarallisista ydinvoimaloista.
Näin turvallisuus ja elämän laatu paranee EU:n lähialueilla.

Luottamuksella, Anita Jokinen


Copyright © 1993-2009*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.
Sisällysluettelo SoCo Soft Container kokoontaittuva kuljetuskontti

Anita Jokinen    + 358-(0)46-8897646 << TOP

Keksintöjen ja ratkaisujen löytäminen on sitä työtä, jota haluamme tehdä !
+ 358-46-8897646