Konkretiaa Pohjoiseen ulottuvuuteen

   
logot

Ideoita, luovia ratkaisuja, tulevaisuuden visio-osaamista ! Keksintöjä !SoftContainer keeps it simple. Original project ideas.

Contact Info English Россия China
Front Page
Suomi
Sisällysluettelo
1.Pohjoinen ulott...
Innovation Know How Strategy Ecological Values Liiketoiminta-alueet Tiedotteet Luentosarja Yhteystiedot info e-mail

Konkretiaa Pohjoiseen ulottuvuuteen.

RAAKA-AINE TERMINAALI Vartiukseen Kostamuksen radan varrelle

Web-Cat Oy perustettiin v.1993. Yritys on perheyritys.
Osakkeet omistaa 100 % Anita Jokinen.

Suomen teollisuudelle tulimme tutuiksi v.1995—1996, jolloin toimme junalla kivihiiltä Siperiasta Suomeen. Valitettavasti luomamme suorat ja toimivat rautatieyhteydet eivät suomalaisille kelvanneet vaan hiili tuodaan Suomeen edelleen meriteitse. Silti Suomen elinkeinoelämän mieliin varmaan jäimme kuljetuslogistiikan osaajina.

Venäläisten- ja suomalaisten- yhteistyökumppaneidemme taholta vuosien mittaan tulleista signaaleista (tarpeista) olemme rakentaneet idean perustettavasta raaka-aine terminaalista Venäjän ja Suomen kauppaan. Tähän on helppo ynnätä mahdollisuus laajentaa ajatusta koskemaan Venäjän ja koko EU:n välistä raaka- ainekauppaa kun raaka-aineet kuljetetaan transitona Suomen läpi ja laivataan Suomalaisessa satamassa mihin tahansa.

Näin meillä on pohjoisessa ulottuvuudessa ns " raaka-aine putki " josta kaasuputki olisikin vain osa valtavaa raaka-aine massaa.

Terminaalin ajateltu sijainti:
Vartius/Kivijärvi raja-asema Kostamuksen radan varrella.

Miksi ?
Pohjois-Suomen perusteollisuus on tuonut osan ja haluaisi tuoda käsittääksemme suurimman osan käyttämistään raaka-aineista kyseisen raja-aseman kautta, mutta viime vuosina tuonnissa on ollut vaikeuksia ja määrät ovat romahtaneet dramaattisesti. Transiitoliikennettä kolmansiin maihin ajatellen Suomineito on siltä kohdaltaan hoikimmillaan. Eli lyhyin matka rajalta satamaan.

Siksi:
On kehitettävä jotakin uutta. Myytävä ajatus suurista linjoista venäläisille. Mielestämme nyt on aika. Suuret projektit ovat Venäjällä nyt" in ".Lähdemme siitä, että suomalaiset rakentavat ko terminaalin. Raaka-aine terminaaliin voimme mainiosti sisällyttää ekologisen ajattelun ja ympäristöasiat, koska ne ovat omassa- ja EU:n valvonnassa. Vrt. Koiviston satamahanke ja Itämeren tilanne. Itse asiassa terminaalin ja siten Suomen kautta Keski-Eurooppaan kulkevat raaka- aineet voisivat ansaita jonkin EU:n " kestävän kehityksen " sertifikaatin. Näin luotaisiin kysyntää Keski-Euroopassa ja hinta ei olisi ainut ostoperuste.

Meille kiinnostuksen ovat ilmaisseet:

• Rautaruukki Oyj
• Outokumpu Oyj
• VR Yhtymä
• Raahen Satama
• Kuhmon kaupunki (Vartius)

Terminaalin kautta kulkevat raaka-aineet: Tässä alustava kartoitus:

• rauta- ja metalliromu
• koksautuva kivihiili terästeollisuuden tarpeisiin
• rautapelletit
•Venäjän kemian teollisuuden tuotteet

Puukauppaa emme ole tehneet joten Suomen puunjalostusteollisuuden kanta on auki.

Terminaalin Suomen perusteollisuudelle suomia etuja:

• raaka-aineiden saatavuus ympärivuotiseksi, vrt. satamat jäässä talvella
• kustannussäästöt:
• varastoinnissa
• rahdeissa (merirahdit jäävät pois)
• veroissa, koska tuontiverot maksetaan puhtaasti vain tuotteesta raja-asemalla ilman meri- ja Suomen rautatierahteja. Joten perusteollisuuden kannattavuus ja kilpailukyky paranee.

Kansantalouden edut:

• pohjoinen ulottuvuus täsmentyy
• ympäristöasiat; mm vaihtoehto Venäjän satamahankkeille
• työllisyys paranee ns vaikeilla alueilla
• valtioiden välistä yhteistoimintaa Venäjän karjalassa
• pohjoisten satamien liikenteen piristyminen

Jäämme odottamaan palautetta ja mahdollisia toimenpiteitä.

Kunnioittavasti Anita Jokinen

SoCo Soft Container filmi SisällysluetteloCopyright © 1993-2009*Anita Jokinen * Logic Innovator * e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.
Anita Jokinen   + 358-(0)46-8897646 << TOP

Tilaa meiltä tulevaisuus yrityksellesi!
+ 358-(0)46-8897646