Terminaali = satama sisämaassa

   
logot

Ideoita, luovia ratkaisuja, tulevaisuuden visio-osaamista ! Keksintöjä !Raaka-aineet ja jalosteet kontitetaan!

Contact Info English Россия China
SoCo SoftContainer ®
1. SoCo Tech 2. SoCo Base 3. SoCo Vision 4. SoCo Filmi
1. SoCo Soft Container
SoCo Ecological

UUSI KEKSINTÖ GLOBAALIIN LOGISTIIKKAAN
SOCO SOFT CONTAINER ® KULJETUSSÄILIÖ

Voidaan todeta heti aluksi, että kyseinen keksintö avaa uuden maailman varsinkin bulkkituotteiden kuljettamiseen globaalissa taloudessa.

Keksintö avaa kaikki tämän päivän modaalit kuljetusketjut myös bulkki-tuotteiden kuljetuksiin. Tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Keksinnön suunnittelu on lähtenyt bulkki-kuljetusten tehostamisen tarpeesta, mutta sillä voidaan kuljettaa myös monia tänä päivänä käytössä olevien kuljetusyksiköiden ja konttien tavaraa.

Keksinnön ansiosta esimerkkinä lannoitteiden, kivihiilen, puuhakkeen, biomassan ja erilaisten pellettien kuljetus- ja tuotanto logistiikka tulee kehittymään voimakkaasti lähitulevaisuudessa.

Eräällä keksinnön kuljetussäiliö- sovellutuksella voidaan kuljettaa myös öljyä. Keksintö mahdollistaa pienien esiintymien kaupallisen hyväksikäytön esim. Siperiassa. Öljyputkiin ei välttämättä tarvitse investoida suuria summia.

Bulkkituotteiden kuljetusten yksinkertaistumisella ja nopeutumisella on merkitystä tulevaisuuden teollisuuden ja tuotannon sijoittumis- suunnitelmiin ja siten kansantalouksien kehittymiseen.

Siellä, missä on teollisuutta, on myös osaavia ihmisiä.

Siis hyvin hallitulla logistiikkaketjulla ja sen hallinnalla pystytään rakentamaan huomattavan suuri taloudellinen kasvuvauhti jo lähitulevaisuudessa.

Keksinnön avulla pystytään hallitsemaan tulevaisuuden raaka-aine- virtoja ja uusien globaalien logististen käytävien suunnittelua ja toteutusta.

Soco Soft Container ® on uudentyyppinen kokoon taittuva kevyt kontti, kuljetussäiliö, jossa on yksilöllisesti suunnitellut, kuljetettavan raaka-aineen ominaisuudet huomioon ottavat purkausluukut tai muu purkaus menetelmä.

SoCo:ssa on ISO 1161 standardin mukaiset kulmapalat normaalia laivauskäsittelyä varten.

Keksintö on suunniteltu yhteensopivaksi nykyisin käytössä olevien kuljetusvälineiden, kontinkäsittelylaitteiden ja satamanostureiden kanssa.

Keksinnön suunnittelussa on pyritty aikaansaamaan hyvin kevyt, mutta kuitenkin vahva, helposti käsiteltävä, ja helposti tyhjänä pienessä tilassa kuljetettava kuljetussäiliö.

SoCo painaa vain noin 25 % käytössä olevan teräskontin painosta. Tyhjänä SoCo taitetaan kokoon pieneen tilaan palautettavaksi. Useita tyhjiä kokoon taitettuja keksinnön mukaisia kuljetussäiliöitä voidaan kuljettaa samalla kertaa esim. junavaunussa tai kontissa itsessään takaisin kuormauspaikalle.

Nyt ja tulevaisuudessa kalliin energian aikakaudella kuljetus- kustannuksissa saavutetut säästöt ovat merkittäviä.

Kysymyksessä on kuljetussäiliö, jonka kantavuus on aiempia totuttuja kuljetussäiliöitä huomattavasti suurempi.

Lisäksi keksinnön mukaisen kuljetussäiliön lastaustilavuus suhteessa kantavuuskykyyn ja päinvastoin on aiempaa totuttua suurempi. Keksinnön mukaisella kuljetussäiliöllä voidaan kuljettaa jopa 60 tonnia tavaraa, tavanomaisesti 35 tonnia tavaraa 35 m³ tilavuudella, kun tunnetuissa kovissa kuljetuskonteissa voidaan kuljettaa noin 28 tonnia 31 m³ tilavuudella.

Aiemmin tunnettujen suursäkkien kantavuus on vain noin 1 - 2 tonnia.

Soco Soft Container ® täytetään normaalisti päältä tarkoitukseen kehitetyillä välineillä tai suoraan hihnalta. Täytettynä se odottaa kuljetusvälineen saapumista.Esim. junan saavuttua se vain nostetaan vaunuun ja annetaan kuljetusketjun vietäväksi määränpäähän. Järjestelmä ei sido junia ja laivoja lastaus/purkaus paikoille terminaaleihin ja satamiin.

Aikasäästö ja samalla kustannussäästöt ovat logistisen ketjun joka osassa merkittävät.

Keksinnöstä hyötyvät kaikki logistisessa ketjussa mukana olevat, myös valtiot, nopeutuvasta liikenteestä aiheutuvasta raaka-ainevirtojen kasvusta syntyy uutta teollisuutta, työpaikkoja, hyvinvointia ja kasvavia verotuloja.

Keksinnön kehitysprosessissa syntyy merkittävä teknis-taloudellinen tietopääoma, ns. globaalin logistiikan osaamiskeskittymä.

Tällä tarkoitetaan mm. eri kuljetusvälineiden tulevaa kehitystä junavaunuja, trailereita, laivoja, lentokoneita, tietokoneohjelmia ja teknisiä laitteita jne… siis tuotteita, joiden tehtävä on tehdä raaka-aine ja tavaravirtojen kulku mahdollisimman yksinkertaiseksi ja ekologiseksi globaalissa maailmassa.

Miltä siis tulevat näyttämään esim. bulkkia käsittelevät laitteet ja kuljetuksessa junavaunut ja laivat v.2010 ?

Soco Soft Container ® ei ole siis vain yksittäinen tuote, vaan sillä on laajaa vaikutusta useiden muidenkin konkreettisten kuljetusalan tuotteiden, koneiden ja laitteiden kehitykseen.

Syntyvällä valtavalla teknis-taloudellisella tietopääomalla on valtavat potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudet globaalissa taloudessa.

Lopuksi voidaan yhteenvetona todeta, että tätä jos mitä tarvitaan jo lähitulevaisuudessa.

Kysymys on modernista imagotekijästä 2000 luvun positiivisen yritysilmaston luomisessa ja siten kova valtti myös yritysten tulevien sijoittumispäätösten suhteen.

Keksintö on ekologinen; Liikenteen päästöjä vähentävä sekä luontoa ja energiaa säästävä.

Etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita ja investoijia keksinnön testaamiseen ja kaupallistamiseen.

Keksinnöstä on tehty animaatio esitys ja 3-D mallinnus, jonka tulemme mielellämme esittämään kiinnostuneille yhteistyökumppaneille.

© WEB-CAT OY Anita Jokinen

PS. Keksintö on parhaillaan kansainvälisessä patentointi prosessissa. Välivaiheessa Patent Cooperation Treaty on International Search Reportissa luokitellut keksinnön parhaaseen A1 kategoriaan.


Copyright © 1993-2005*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.

More information about Soco SoftContainer ®:

SoCo SoftContainer ® 1. SoCoTech
2. SoCo Base
3. SoCo Vision 4. SoCo Film Artikkeli


Copyright © 1993-2009*Anita Jokinen*Logic Innovator*e-mail webcat@webcat.eu*All rights reserved.
Anita Jokinen    + 358-(0)46-8897646 << TOP

We are looking for investors !
+ 358-(0)46-8897646